ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σειρά Προϊόντων
ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εξοπλισμός ατομικής Προστασίας  για τις μονάδες άμυνας και δημόσιας τάξης στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA).

 • Αλεξίσφαιρα Γιλέκα
 • Αντιβαλλιστικά Κράνη
 • Αντιβαλλιστικές Πλάκες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επιχειρησιακός εξοπλισμός που καλύπτει κάθε ανάγκη στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

 • Φορέας Πλακών
 • Σακκίδια και Απάρτια

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ CBRN
Προστασία από Χημικούς, Βιολογικούς, Ραδιενεργούς και Πυρηνικούς κινδύνους (CBRN).

 • Στολές & ολόσωμες φόρμες CBRN
 • Όργανα για την ανίχνευση κινδύνων CBRN​
 • Εργαλεία για τη συλλογή δειγμάτων​
 • Λύσεις απορρύπανσης

Εξοπλισμός ατομικής Προστασίας  για τις μονάδες άμυνας και δημόσιας τάξης στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA).

 • Αλεξίσφαιρα Γιλέκα
 • Αντιβαλλιστικά Κράνη
 • Αντιβαλλιστικές Πλάκες

Επιχειρησιακός εξοπλισμός που καλύπτει κάθε ανάγκη στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

 • Φορέας Πλακών
 • Σακκίδια και Απάρτια

Προστασία από Χημικούς, Βιολογικούς, Ραδιενεργούς και Πυρηνικούς κινδύνους (CBRN).

 • Στολές & ολόσωμες φόρμες CBRN
 • Όργανα για την ανίχνευση κινδύνων CBRN​
 • Εργαλεία για τη συλλογή δειγμάτων​
 • Λύσεις απορρύπανσης

ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εξοπλισμός ατομικής Προστασίας για τις μονάδες άμυνας και δημόσιας τάξης στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επιχειρησιακός εξοπλισμός που καλύπτει κάθε ανάγκη στο σύγχρονο πεδίο μάχης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ CBRN
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ CBRN
Προστασία από Χημικούς, Βιολογικούς, Ραδιενεργούς και Πυρηνικούς κινδύνους (CBRN).